“Juf, waar in de huishoek slaap jij eigenlijk? ”

Medezeggenschapsraad

Op OBS Meander werken we op verschillende manieren samen en organiseren we overleg met ouders/verzorgers, onder andere door middel van de medezeggenschapsraad (MR). Ouders/verzorgers, leerlingen en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een MR. Binnen het basisonderwijs bestaat de MR uit zowel ouders/verzorgers als personeel. 

Hoe groot de raad is hangt af van het aantal leerlingen op de school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Op OBS Meander bestaat de raad uit drie ouderleden en drie personeelsleden. De MR heeft een eigen e-mailadres: mr.meander@o2g2.nl en is op deze manier goed bereikbaar.

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school.

Oudergeleding MR:

Marc Frikken
Robert Inklaar
Jolanda Wassing
Berdien Staats (GMR)

Personeelsgeleding MR:

Kirsten Slotboom
Anne Grootoonk
Robert Visser

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies