“Mijn meester is een rekenmachine”

Voortgang doelen

Om zicht te houden op de voortgang van onze doelen is het belangrijk deze regelmatig te beoordelen. Ieder jaar bekijken wij de doelen die wij onszelf gesteld hebben en geven we deze vorm door middel van een actieplan. Ieder actieplan komt terecht bij een werkgroep of specifieke medewerker. Op deze manier nemen we verantwoordelijkheid voor onze doelen en zorgen we ervoor dat de doelen de verdiende aandacht krijgen.

Analyseren en evalueren

Om zicht te houden op onze doelen maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Wij volgen al onze leerlingen door middel van het Cito: leerling in beeld.

We nemen toetsen af, analyseren deze toetsen en stellen aan de hand van deze analyseplannen op waarop we ons onderwijs baseren. Hierdoor krijgt ons onderwijs inhoud die is afgestemd op de persoonlijke leerbehoefte van de leerling.

Specifieke zorgvragen die gaan over de leerbehoefte van een leerling bespreken wij in de groepsbespreking met de intern begeleider (ib’er). Onze eindopbrengsten analyseren en evalueren we ieder jaar, om zo ons onderwijs te blijven verbeteren. Aan de hand daarvan formuleren we onze doelen voor het volgende schooljaar. In ons jaarverslag beschrijven we hoe we de doelen hebben bereikt en wat het effect hiervan is.

Onze onderbouwleerlingen in groep 1 en 2 krijgen geen toetsen. We werken in de onderbouw met een specifiek kleutervolgsysteem: Mijn Kleutergroep. Hiermee volgen en monitoren we de leerlingen gedurende het gehele jaar.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies