“Juf, waar in de huishoek slaap jij eigenlijk? ”

Schoolondersteuningsprofiel

Ons ondersteuningsprofiel beschrijft de ondersteuning en begeleiding die onze school kan bieden aan leerlingen met extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften. Deze ondersteuning en begeleiding is afgestemd op de afspraken binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) en past binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van Openbaar Onderwijs Groningen. Dit profiel geeft weer op welke wijze we onze missie en visie op een praktische manier vormgeven wat betreft de ondersteuning aan onze leerlingen.

We bekijken onze eigen basiskwaliteit jaarlijks kritisch, we kijken terug naar de kwaliteit van onze basisondersteuning en naar de deskundigheid van onze medewerkers om bepaalde extra ondersteuning (naast de basisdifferentiatie) te geven. Daarbij staat onze leerling centraal en kijken we naar de persoonlijke leerbehoeften van de leerling binnen de mogelijkheden die onze school kan bieden.

Het kan hierbij gaan om intensievere of verdiepende ondersteuning bovenop de basisondersteuning. Concreet kan dit betekenen dat de leerkracht een kleine groep leerlingen extra ondersteunt, dan wel een leerling één op één begeleidt. Ook kunnen we, mocht dit wenselijk of nodig zijn, een specialist inzetten.

Binnen de eigen groep kunnen we ook aanvulling en verdieping bieden. Soms heeft de leerling meer behoeften dan het basisaanbod en kiezen we voor extra begeleiding en ondersteuning buiten de groep met gelijkgestemden. Daarnaast is het mogelijk om leerlingen aan te melden bij de bovenschoolse plusklas van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen

Een leerling waarbij we het aanbod sterker willen vormgeven, kan een verlenging van de instructietijd krijgen. Het heeft onze voorkeur dat de leerkracht van de groep deze extra instructie en begeleiding vormgeeft. Dit betekent dat de onderwijsondersteuner op dat moment de groep begeleidt tijdens het zelfstandig werken.

In beide gevallen kijken we of het mogelijk is om het aanbod te compacten (minder van hetzelfde aanbieden waardoor tijd ontstaat voor ander aanbod, dat beter aansluit). Compacten is wenselijk om de tijd te geven voor extra of andere verdiepende taken of om de tijd te geven specifieker op een bepaald onderdeel in te zoomen.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies