“Mijn meester is een rekenmachine”

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Meer- en hoogbegaafde leerlingen op OBS Meander krijgen een passend onderwijsaanbod binnen en buiten de groep. Zij krijgen daarbij begeleiding door de leerkracht van de groep, de leerkracht van ’t Vlot’ en de intern begeleider.

De leerlingen werken zelfstandig en samen met leerlingen in hun eigen groep. Ook werken ze met gelijkgestemde leerlingen in onze plusgroep 't Vlot'. We willen dat de leerling een aanbod heeft wat inspirerend is en uitdaging geeft. Hierbij moet er veel aandacht zijn voor 'leren leren' en voor 'executieve vaardigheden' (dit zijn vaardigheden die een kind helpen een plan te bedenken om een doel te bereiken en hierbij beslissingen te nemen over wat wel en niet belangrijk is). Dit aanbod is altijd in overleg met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers.

Voor meer- en/of hoogbegaafde leerlingen van groep 2 t/m 8 bieden we extra begeleiding buiten de klas. Dit is onder begeleiding van een leerkracht, in een groep van gelijkgestemden. Leerlingen gaan aan de slag met eigen doelen, leren leren, leren leven en leren denken. De plusgroep op Meander heet 't Vlot.

't Vlot is een plusgroep voor onze 'vlotte' leerlingen. Bij deze leerlingen is het belangrijk om de grenzen meer te verleggen. Samen bouwen we aan 'een vlot', een plek waar we gelijkgestemden ontmoeten. De leerlingen leren hierbij: 

  • creatief denken
  • een plan maken
  • samenwerken
  • communiceren
  • omgaan met tegenslagen 
  • doorzetten

"Samen 'varen' we niet in een hoge versnelling, maar nemen we de tijd. De tijd om onszelf te verrijken, te leren kennen en te accepteren. We 'drijven' hierbij weg van de kant en we stappen uit onze comfortzone."

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies